top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תתמיר זיו

הפקדות עצמאים לשנת 2019 לפנסיה והשתלמות

לקראת סוף שנת 2019,

להלן מידע מפורט בנושא החסכונות הפנסיוניים לעצמאי לשנת 2019 וכן את הטבות המס המרביות הניתנות בהפקדה מרבית.

אתחיל מה"שורה התחתונה"...

לצורך ניצול מלוא הטבות המס, סכום החיסכון השנתי המירבי:

· 18,480 ₪ לקרן השתלמות.

· 34,848 ₪ לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

חשוב לי להדגיש שמלבד הטבות המס,

הפנסיה חשובה בכדי להבטיח את העתיד שלך - רווחה כלכלית בזקנה!

ועכשיו לפירוט...

קרן השתלמות

שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס המרבית הינו 7% מההכנסה השנתית הקובעת, עד תיקרת הכנסה שנתית של 264,000 ₪. כאשר ה4.5% הראשונים מוכרים לצורכי מס (ניכוי), ואילו 2.5% הבאים אינם מוכרים לצורכי מס.

שווי הטבת המס כ-4,000 ש"ח!


הערות-

+ על כל סכום מעבר לתקרת ההפקדה יחול מס בשיעור של 25% ריאלי .

+ חיסכון הוני היחיד שקיים, עם פטור מלא ממס רווחי הון עד לחיסכון של 18,480 ₪.

+ ניתן להפקיד את הסכום המירבי ללא קשר להכנסה בפועל -גם אם ההכנסה קטנה יותר.

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 16.5% מההכנסה השנתית המזכה עד תקרת הכנסה שנתית בסך 211,200 ש"ח. 5.5% זיכוי במס ו-11% ניכוי במס.

ההפקדה מוגבלת לתקרת הפקדה בסך - 2,904 ₪ חודשית, או 34,848 ₪ שנתי.

שווי הטבת המס יכול להגיע עד לכ- 12,000 ש"ח החזרי מיסוי, מהם-

3,950 ש"ח מזיכוי (35% מהפקדת 5.5% מהכנסה שנתית של 211,200 = 11,616 ש"ח)

7,899 ש"ח מניכוי (לפי מס שולי 34%, מהפקדת 11% מהכנסה שנתית של 211,200 = 23,232)

**החישובים כהגדרתן בפקודת מס הכנסה. נכון לשנת 2019. במידה וזכאים לכך לפי החוק. לפי שיעור מס בגובה 34% עשוי להשתנות בהתאם לנתוני העמית.

מה אתם יכולים לעשות כעת?

צרו קישור לתיאום פגישת תכנון

טלפון: 050-3225252

מייל: tamir@tzi.co.il

6 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page