top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תתמיר זיו

ניצול זכויותיכם ומיקסום כספיכם רגע לפני שמפספסים את שנת 2022לקראת סוף שנת 2022

להלן מידע חשוב שיאפשר לכם לנצל את זכויותיתכם ולמקסם את כספיכם, בנושא חסכונות והטבות מס, בדגש על פנסיוניים לעצמאים/יות לשנת 2022,

אך גם לכל 1 עם כסף פנוי לחיסכון ולפנסיונרים.


אתחיל מה"שורה התחתונה"...

לצורך ניצול מלוא הטבות המס, סכום החיסכון השנתי המירבי:

* 18,960 ₪ לקרן השתלמות.

* 35,244 ₪ לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, לעצמאים ופנסיונרים.

* 72,616 ש"ח חיסכון פרטי, לקופת גמל להשקעה, לכל אחד/ת.

* חיסכון לקופת גמל לפי תיקון 190, לפנסיונרים.


חשוב לי להדגיש שמלבד הטבות המס,

חיסכון חשוב בכדי להבטיח את העתיד שלך - רווחה כלכלית בזקנה!ועכשיו לפירוט...


קרן השתלמות

+ החיסכון היחיד שקיים, עם פטור מלא ממס רווחי הון במשיכה חד פעמית.

שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס המרבית הינו 7% מההכנסה השנתית הקובעת, עד תיקרת הכנסה שנתית של 270,000 ₪. כאשר ה4.5% הראשונים מוכרים לצורכי מס (ניכוי), ואילו 2.5% הבאים אינם מוכרים לצורכי מס.

בפועל, לניצול הפטור ממס, אפשר לחסוך עד 18,960 ₪ שנתי לעצמאי, או עד לשכר חודשי של 15,712 ש"ח כשכיר.

* לעצמאי ניתן להפקיד את הסכום המירבי ללא קשר להכנסה בפועל,

כלומר גם אם ההכנסה קטנה יותר ניתן להפקיד את המקסימום.


יש כאלה שחוסכים לפי התיקרה להפקדה להחזרי מס - 12,150 ש"ח,

אך בכדי למקסם, מומלץ לחסוך עד מלוא התיקרה - 18,960 ש"ח,

בכדי לנצל ולהנות מהטבת פטור ממס על הרווחים.


החיסכון מירבי לקרן השתלמות יכול להניב אלפי ש"ח החזרי מס,

בנוסף להקטנת התשלום לביטוח לאומי.

חיסכון פנסיוני לקופת גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 16.5% מההכנסה השנתית המזכה עד תקרת הכנסה שנתית בסך 213,600 ש"ח.

5.5% זיכוי במס ו-11% ניכוי במס (הקטנת השכר לחישוב מס וביטוח לאומי).

ההפקדה המירבית לצורך ניצול מלוא הטבות המס, לתקרת הפקדה בסך - 2,937 ₪ חודשית, או 35,244 ₪ שנתי.


אבל, מה שהרב לא מודעים, שבפועל בכדי לקבל את כל הטבות המס לעצמאי,

צריך לחסוך 38,400 שקלים שנתי.

חיסכון מירבי לתוכנית פנסיונית, יכול להניב החזר למעלה מ10,000 ש"ח החזרי שנתי, בנוסף להקטנת התשלום לביטוח לאומי!


פנסיונרים שמשלמים מס, בחלק מהמקרים יכולים לחסוך לתוכנית פנסיונית שתביא להקטנת תשלום המס, בנוסף לחיסכון איכותי שיכול להוות הורשה פטורה ממס ובמעט בירוקרטיה.


קופת גמל להשקעה - השקעה איכותית לכסף פרטי

חיסכון בקופת גמל "פרטית".

יתרונות עיקריים:

+ הכסף זמין למשיכה בכל עת.

+ השקעה בגמל, מנגנון איכותי, מפוקח, מסודר, שקוף ואיכותי.

+ עלויות ניהול נמוכות יחסית.

+ אפשרויות שינוי מסלולי השקעות ללא מס או עלויות נוספות.

+ יתרון מיסוי – דחיית תשלום המס על הרווחים רק במשיכת הכסף.

+ פטור ממס על הרווחים ומס על הקיצבה באם ממירים לקיצבת פנסיה.


אבל! אפשר להפקיד רק עד 72,616 ₪ בשנה,

לכן כדאי לנצל את התקרה לשנת 2022 ולהפקיד עכשיו -לפני שנגמר!


קופת גמל לפי תיקון 190 -

פנסיונרים, מעל גיל 60?

יש אפשרות חיסכון ייחודית בגמל עם יתרונות של פיקוח, עלויות ניהול נמוכות, ובדגש על מיסוי נמוך שאפשר לנצל.

מגבלה מסוימת מבחינת זמינות חלק מהכסף באם חוסכים לא באותה שנה.

לכן יש לשקול לחסוך באותה שנת מס, במקום לפצל בין כמה שנים.

לחילופין יכול להוות תיגבור לפנסיה החודשית ללא מס,

או להקטין תשלום מס הכנסה בתיכנון נכון,

ואף אפשרות להורשה איכותית.

רוצה לנצל את מלוא הטבות המס וזכויותיך?

רוצה לחסוך לקופת גמל להשקעה ייחודית שטרם שמעת עליה?

רוצה למקסם את כספך בקופות הטובות והמתאימות ביותר עבורך?


איך אפשר למקסם את כספיכם וזכויותיכם כעת?.

מוזמנים לפנות אלי

בטלפון 050-3225252 או מייל tamir@tzi.co.il

תמיר זיו


כלכלן משפחתי, מומחה בהגדלת הון

מנכל חברה לתיכנון פיננסי

B.A בכלכלה וניהול

רישיון פנסיוני ממשרד האוצר

הסמכה בינלאומית בתיכנון פיננסי CFP®רוצים לדאוג גם לחברים או משפחה שיקבלו ממני את העידכון הדו שבועי?

מוזמנים להעביר להם את הקישור להרשמה*אין לראות באמור לעייל ייעוץ פנסיוני או המלצה פנסיונית אישית. לא מהווה תחליף להמלצה מותאמת אישית*

3 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page