top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תתמיר זיו

רפורמת ביטוחי הבריאות ב-2016

בשנת 2016 נכנסה לתוקף רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות בישראל.


עיקרי הרפורמה:

· הנהגת פוליסה אחידה "לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל" "פוליסה אחידה" משמע, תנאיה זהים בין חברות הביטוח, למעט המחיר ורשימת המנתחים.

· הגבלת רשימת מנתחי הסכם בכל חברה (למעט חברות קטנות).

· מתן אפשרות לרכישת כל כיסוי ביטוחי בנפרד, ללא תלות בכיסויים האחרים.

· "ברות ביטוח" על הכיסויים הקיימים. כלומר, שדרוג כיסויים קיימים ללא הצהרת בריאות.

· הרחבת תכולת הכיסויים הנוספים שאינם "אחידים" ועדכונם אחת לשנתיים. כגון: תרופות, השתלות, טיפולים וניתוחים בחו"ל, פיצוי למחלה קשה.

כיום, כשנתיים לאחר יישום הרפורמה, נצברו ידע וניסיון מספקים המאפשרים קבלת החלטות מושכלות, ובמקרים רבים שיפור ועדכון תנאי הכיסויים שהונהגו טרום הרפורמה.

הנה כמה דוגמאות מהשטח לשינויים מהותיים שחלו מאז כניסת הרפורמה:

· תרופות מחוץ לסל – הכיסוי החדש הורחב: הוגדלו סכומי הביטוח, נוסף כיסוי לתרופות בהתאמה אישית, נוסף כיסוי לבדיקות גנומיות להתאמת תרופות ועוד.

· ניתוחים בחו“ל – בוטלו התקרות לניתוחים בחו"ל ובוצעה הרחבה

לכיסוי מחליף ניתוח בחו"ל.

· פוליסת מחלות קשות - נוסף פיצוי חלקי לגילוי סרטן מוקדם (שד, ערמונית, צוואר הרחם). נוסף פיצוי מלא של עד 3 מקרים לפוליסה (במקום 2). שופרה הגדרת "אוטם שריר הלב", ונוספו אירועים רפואיים לכיסוי (עד 41 מחלות) ועוד.

· כתבי שירות חדשים – נוספו כתבי שירות, כגון: החזר לטיפולים פסיכולוגיים, לאביזרים שלא בעת ניתוח, לתאי לחץ ועוד.

מה זה אומר בפועל?

מבוטחים שברשותם פוליסות טרום רפורמה (נרכשו לפני פברואר 2016) יכולים במקרים רבים לשדרג/ להוסיף/ להחליף כיסויים בהתאם לאפשרויות החדשות והמשופרות הקיימות בשוק ובהתאם לצרכיהם, העדפותיהם, מצבם הרפואי, מצבם הכלכלי ועוד.

מה אתם יכולים לעשות כעת?

צרו קישור לתיאום פגישת תכנון

טלפון: 050-3225252

מייל: tamir@tzi.co.il

11 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page